Aanvraag tot opname

Aanvraagdatum

Naam
Voornaam


Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer


Geboortedatum

Geboorteplaats
Nationaliteit
Vroeger beroep

Burgerlijke staat:

Ongehuwd           Samenwonend           Gehuwd           Weduw(e)naar           Gescheiden van:

Naam echtgeno(o)t(e)
Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Overleden op:


Wenst u een inschrijving op de:

Dringende wachtlijst

Preventieve wachtlijst

Kamerkeuze: Wenst u:

Eenpersoonskamer

Tweepersoonskamer


Huidige verblijfplaats:

Thuis

Ziekenhuis

Andere verblijfplaats


Woonsituatie: Met wie?

Echtgeno(o)t(e)           Kinderen           Alleen


Mutualiteit
Code
Lidnummer
Adres


Huisarts

Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer
E-mail adres


1ste contactpersoon
Verwantschap

Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer
E-mail adres


2de contactpersoon
Verwantschap

Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer
E-mail adres


3de contactpersoon
Verwantschap

Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer
E-mail adres


4de contactpersoon
Verwantschap

Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente

Telefoonnummer
GSM nummer
E-mail adres


Bent u in staat (of in samenspraak met de familie) zelf in te staan voor de verblijfskosten?

JA                 NEEN

Indien NEEN:

Hebt u reeds een borgstelling aangevraagd bij het O.C.M.W.?

JA                 NEEN

Indien JA:       Bij welk O.C.M.W.?

Naam:

Contactpersoon:

Adres:

Telefoonnummer:

Geniet u reeds een tegemoetkoming “Hulp aan Bejaarden”?

JA                 NEENReacties zijn gesloten.