PROJECT LEVENSBOEK

We willen zorg aanbieden met aandacht voor de persoon
in zijn totaliteit. Het levensverhaal van de bewoner is hier essentieel. Daarom worden alle bewoners met dementie en hun familie uitgenodigd om het zogenaamde ‘Levensboek’ op te stellen,
een boek dat de neerslag is van de levensgeschiedenis van de bewoner.

Aan de hand van foto’s, getuigenissen, etc.
wordt het verleden van de bewoner vastgelegd.
Dit levensboek is niet alleen een waardevol instrument voor
de bewoner zelf, ook de medewerkers krijgen zo de kans de bewoner beter te leren kennen en de zorg op de persoon af te stemmen.

Een van onze ergotherapeuten stelt het levensboek op
samen met de bewoner en/of de familie.
Het afgewerkte levensboek wordt bewaard op de kamer.

Reacties zijn gesloten.