GESCHIEDENIS

Woonzorgcentrum Sint-Coleta is ontstaan uit de congregatie
Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie.
Deze congregatie gaat terug op een gemeenschap van ‘geestelijke zusters’, die werkzaam was in de 14de eeuw in het Gentse ‘Pesthuys’.
Een officiële stichtingsdatum is er niet, maar traditioneel wordt 1669 als het stichtingsjaar van de congregatie beschouwd.
Na zich jarenlang het lot van de pestslachtoffers aangetrokken te hebben, wijdden de zusters zich aan het onderwijs, geïnspireerd door
de spiritualiteit van de H. Fransiscus van Sales (1567-1622).
In de eeuwen die volgden, ontfermden de ‘Saleszusters’ zoals ze steeds vaker werden genoemd, zich over zowel arme als rijke kinderen en richtten ze allerhande instellingen op:
een armenschool, een kostschool, een weeshuis, …

In 1835 werd Henricus-Fransiscus Bracq – de latere bisschop van Gent – aangesteld als directeur van de zustergemeenschap.
Hij hervormde de gemeenschap in de stijl van de slotkloosters
van de Franse Orde van de Visitatie en herdoopte hen tot
de ‘Zusters Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie’.
Een ware bloeiperiode ving aan: een forse uitbreiding van het aantal Visitatiezusters én van het patrimonium.
In de daaropvolgende decennia volgden diverse stichtingen en overnames, in Gent, Luik, Doornik en zelfs in Engeland.

In 1888 werd in deze parochie ‘Sint-Coleta’ opgericht en namen de zusters bezit van het huis dat Mgr. Bracq hen had geschonken.
Als vanouds stonden de kloosterzusters in voor de opvoeding en het onderwijs van de parochiekinderen.
In 1889 gingen zowel een internaat als een externaat van start.
Twee jaar later opende ook de kliniek Sint-Rosalie o.l.v. kinderarts Van Haelst zijn deuren om reeds in 1914 weer gesloten te worden.

Later opende de congregatie een rusthuis voor dames.
Door de jaren heen nam het aantal bewoners gestaag toe en werden ook leken ingeschakeld om de zusters in hun opdracht te ondersteunen.
Het patrimonium werd gaandeweg uitgebreid en het startschot werd gegeven voor allerhande veranderings- en verfraaiingswerken.
Sinds de grote renovaties van begin jaren ’90 kwamen er nog een wintertuin, een ruime parking en een mooie kapel bij.
In 2011 werd de afdeling voor personen met dementie ‘t Lavendelveld’ grondig onder handen genomen en ook in 2013 werd er volop vertimmerd en verbouwd.

Tot op de dag van vandaag worden nog steeds regelmatig opknapwerken uitgevoerd om van Sint-Coleta een aangename thuis te maken.

Reacties zijn gesloten.