TEAMVERANTWOORDELIJKEN

De Klaproos

Dhr. Kurt Van Gelderen

09/240 97 15
teamverantwoordelijke.deklaproos@sintcoleta.be

’t Lavendelveld

Mevr. M’Sakni Amina

09/240 97 17
teamverantwoordelijke.tlavendelveld@sintcoleta.be

De Zonnebloem

Mevr. Els De Coninck

09/240 97 16
teamverantwoordelijke.dezonnebloem@sintcoleta.be

’t Lavendelveld (adj.)

Dhr. François Bloch

09/240 97 17
adjunctteamverantwoordelijke.tlavendelveld@sintcoleta.be

De teamverantwoordelijken coördineren en organiseren
de werking van de afdelingen.
Ze vervullen tal van administratieve en verpleegkundige taken,
staan in voor het medicatiebeheer en het opstellen van
het individueel verzorgingsplan,
ze begeleiden huisartsen tijdens hun consultaties,
onderhouden contacten met de familie, …

De adjunct-teamverantwoordelijke
staat de teamverantwoordelijke bij
en neemt haar verantwoordelijkheden over bij haar afwezigheid.

Reacties zijn gesloten.