DIENST FACTURATIE

Haar taak bestaat uit het verzorgen van de bewonersfacturatie
met de daarbij horende boekhoudkundige opdrachten.
Met haar specifieke deskundigheid draagt ze bij tot het realiseren van
de doelstellingen van de organisatie.
Ze doet dit door de  facturatie op een correcte
en transparante manier te behandelen, met groot respect voor de privacy.
Voor vragen omtrent deze twee aspecten, kunt u steeds bij haar terecht.

 

09/389 20 07

emily.desmet@sintcoleta.be

Reacties zijn gesloten.