DIRECTIE

Zr. Rita Van Labeke

De algemeen directeur coördineert de volledige werking van
het woonzorgcentrum en realiseert de visie en de strategische doelstellingen van de voorziening.

Daartoe werkt zij nauw samen met de gedelegeerd bestuurder,
de Raad van Bestuur, de directeur Woon en Zorg,
de diensthoofden van de verschillende afdelingen en de stafmedewerkers.


09/240 97 13

0472/41 00 29

rita.van.labeke@sintcoleta.be

Mevr. Katrien Steenbeke

De adjunct directeur staat in voor de coördinatie van
alle hulp- en dienstverlening aan de bewoner en zijn familie.
Ze speelt een centrale rol in het mee realiseren van de visie en de strategische doelstellingen van de voorziening.
Verder is ze de schakel tussen zorgafdelingen, keuken en wasserij enerzijds
en algemeen directeur anderzijds.
Ze staat in voor de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers,
en voor de aankoop en het beheer van medisch,
verpleegkundig en onderhoudsmateriaal.


09/240 97 12

katrien.steenbeke@sintcoleta.be

Reacties zijn gesloten.