REFERENT PASTORALE ZORG


We eerbiedigen elke filosofische en godsdienstige overtuiging.
Dit betekent ook dat u een vertegenwoordiger van eender welke godsdienst
op uw kamer kunt ontvangen.

Daarenboven kunt u met al uw vragen rond zingeving en spiritualiteit
-ongeacht uw overtuiging- terecht bij onze pastoraal medewerker.
De pastoraal medewerker brengt individuele bezoeken op de kamer
om met u stil te staan bij alles wat u als mens beroert.

Voor de christelijke bewoner bieden wij bovendien een ruim aanbod
aan pastorale activiteiten aan:

Eucharistievieringen:

maandag – zaterdag       11.15 uur       in de kapel
zondag       09.30 uur       in de parochiekerk

 

Maandelijkse eucharistievieringen:

Deze gaan door in de parochiekerk en zijn meestal ter ere van
de katholieke feestdagen.

 

Paraliturgische activiteiten:

Dit zijn bezinningen over bijkomende katholieke feestdagen
(bv. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, adventsvieringen, enz.)

Misintenties kunnen aangevraagd worden bij Zr. Rita.
Voor week- en zaterdagen betaalt u 11 euro.
Zr. Nelly Van Quekelberghe – 09 221 86 95

Reacties zijn gesloten.