VERPLEGING EN VERZORGING

De verpleegkundige vervult voornamelijk zuiver verpleegkundige taken: medicatiebedeling, begeleiding van de huisartsen, bijhouden van dossiers, wondzorg, controleren van de parameters, …

De zorgkundige staat in voor de verzorging van de bewoner en ondersteunt hem/haar bij de dagelijkse activiteiten.
Het takenpakket omvat o.m.: lichaamsverzorging, maaltijdbegeleiding, verplaatsen van de bewoner, opmaken van bedden, rapportage, …
Dit draagt bij tot een warm woon- en leefklimaat.

Reacties zijn gesloten.