REFERENT PALLIATIEVE ZORG

Dhr. Johan Guns

De referent palliatieve zorg organiseert en coördineert
– samen met de projectgroep palliatieve zorg –
de palliatieve zorgcultuur binnen het woonzorgcentrum.

Hij adviseert en informeert, start palliatieve dossiers op,
is het aanspreekpunt voor bewoners, familie en medewerkers
voor alle vragen rond palliatieve zorg en levenseinde,
begeleidt bewoners/familie tijdens de palliatieve fase, …

Verder onderhoudt hij de nodige contacten met de CRA, huisartsen,
het Palliatief Netwerk Oost-Vlaanderen en vrijwilligers.

09/242 97 23

johan.guns@sintcoleta.be

Reacties zijn gesloten.