GERODENT/MONDZORG PROJECT

Een goede verzorging van de mond maakt integraal deel uit van
een goede lichaamsverzorging.
Met het project mondzorg wil Huis Sint-Coleta garanderen dat
onze bewoners de beste mond- en tandverzorging krijgen.
Sinds enkele jaren werken we daarom samen met het Universitair Ziekenhuis Gent aan het project Gerodent.
Een mobiele equipe tandartsen o.l.v. Professor Vanobbergen komt
2 keer per jaar op bezoek naar het woonzorgcentrum.

Bewoners, die tandverzorging nodig hebben, kunnen op dat moment een beroep doen op een deskundig team van tandartsen.
Het voordeel is dat de bewoners zich niet hoeven te verplaatsen én
dat alle nodige informatie (bv. over verdere behandelingen) meteen
aan het zorgteam kan worden meegedeeld.
Bovendien geven de tandartsen tips mee aan de zorgmedewerkers inzake tandverzorging. Het project zal ook in 2018 verder worden gezet.

Reacties zijn gesloten.