TEAMVERANTWOORDELIJKEN

De Klaproos
Dhr. Kurt Van Gelderen

09/240 97 15
teamverantwoordelijke.
deklaproos@sintcoleta.be

’t Lavendelveld
Mevr. Souvais Tiana

09/240 97 17
teamverantwoordelijke.
tlavendelveld@sintcoleta.be

De Zonnebloem
Mevr. De Braekeleer Natasja

09/240 97 16
teamverantwoordelijke.
dezonnebloem@sintcoleta.be

’t Lavendelveld (adj.)

Dhr. François Bloch

09/240 97 17
adjunctteamverantwoordelijke.
tlavendelveld@sintcoleta.be

De teamverantwoordelijken coördineren en organiseren
de werking van de afdelingen.
Ze vervullen tal van administratieve en verpleegkundige taken,
staan in voor het medicatiebeheer en het opstellen van
het individueel verzorgingsplan,
ze begeleiden huisartsen tijdens hun consultaties,
onderhouden contacten met de familie, …

De adjunct-teamverantwoordelijke
staat de teamverantwoordelijke bij
en neemt haar verantwoordelijkheden over bij haar afwezigheid.

Reacties zijn gesloten.