TEAMVERANTWOORDELIJKEN

De Klaproos
Dhr. Kurt Van Gelderen

09/240 97 15
de.klaproos@sintcoleta.be

’t Lavendelveld
Mevr. Annick Van Hove

09/240 97 17
tlavendelveld@sintcoleta.be

De Zonnebloem
Mevr. Natascha Geeraerts

09/240 97 16
de.zonnebloem@sintcoleta.be

’t Lavendelveld (adj.)

Dhr. François Bloch

09/240 97 17
tlavendelveldr@sintcoleta.be

De teamverantwoordelijken coördineren en organiseren
de werking van de afdelingen.
Ze vervullen tal van administratieve en verpleegkundige taken,
staan in voor het medicatiebeheer en het opstellen van
het individueel verzorgingsplan,
ze begeleiden huisartsen tijdens hun consultaties,
onderhouden contacten met de familie, …

De adjunct-teamverantwoordelijke
staat de teamverantwoordelijke bij
en neemt haar verantwoordelijkheden over bij haar afwezigheid.

Reacties zijn gesloten.