STAGE

In Huis Sint-Coleta werken we nauw samen met scholen
uit de omgeving. We willen studenten laten kennis maken met
het wonen en leven in een woonzorgcentrum en hen de kans bieden om op de werkvloer hun professionele kwaliteiten verder te ontwikkelen.

We werken per discipline met een stageverantwoordelijke en bieden een persoonlijke begeleiding en opvolging van de stagiairs.
Belangrijk hierbij vinden we het onderhouden van de contacten met
de stagebegeleiding van de school.
We geven bovendien de stagiaires – mits goede beoordeling –
een opstap naar weekend- en vakantiewerk bij ons.

Bent u geïnteresseerd om uw stage bij ons te doen?
Contacteer dan de stageverantwoordelijke:

09/240 97 10

info@sintcoleta.be

Reacties zijn gesloten.