PREZO WOONZORG

In 2015 gingen we van start met een nieuw kwaliteitssysteem:
PREZO Woonzorg.
PREZO Woonzorg helpt ons om doelstellingen te bepalen rond borgkwaliteit
en deze concreet in te plannen via prestaties
(PREZO staat voor “PREstaties in de ZOrg”).
Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren kunnen we continu opvolgen hoe ons woonzorgcentrum presteert en evolueert op vlak van kwaliteit.

PREZO Woonzorg werkt rond 60 kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld aan
een specifieke doelstelling. Die wordt vertaald in concrete acties
die de medewerkers en de organisatie ondernemen om ze te realiseren.
Door resultaten en zelfevaluatie naast elkaar te leggen krijgen we zicht
op wat goed loopt én op mogelijke verbeteracties en -trajecten.

Er zijn zorg-gerelateerde thema’s, bijvoorbeeld: medicatiezorg, valpreventie, intimiteit & seksualiteit, maar ook beleidsgerichte thema’s,
zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategie en beleid,
cliënten- en medewerkersmedezeggenschap.
Ook het zorgdossier, communicatie en de zorgcontinuïteit komen aan bod.

Reacties zijn gesloten.