VISIE

Huis Sint-Coleta wil een warme thuis bieden voor senioren van 65+
met een beperkte levenshorizon en/of een hoge zorgnood, zowel psychisch als fysisch.
Bijzondere aandacht gaat naar palliatieve zorg,
ouderen met dementie en leefgroepwerking.

Binnen de zorgvisie staan 8 kritische doelstellingen geformuleerd waartoe we ons
als woonzorgcentrum engageren om elke dag opnieuw
samen met onze zorgvragers koers te varen naar een kwaliteitsvolle zorg.

1. Respect voor de waardigheid:
Aandacht en respect, tijd maken en attentvol zijn, autonomie, open cultuur,
in waarheid omgaan en beslissingsrecht, …

2. Bevordering van het welzijn
Aangepast meubilair, aankleding eigen decoratie kamer, comfort, discretie, …

3. Zowel bewoners als medewerkers zijn op anderen gericht.

1. Leefgroepwerking:
Maaltijdgebeuren, dagdagelijkse (huishoudelijke) activiteiten, levensverhaal, huiselijke sfeer, …

2. Familie en mantelzorgers altijd welkom:
Open en gastvrij huis, blijvende actieve betrokkenheid
van familie en mantelzorgers, ontmoetingsplaats, vrijwilligerswerking, …

3. Medewerkers:
Interdisciplinair werken, expertise leren omgaan met onmacht, overleg en communicatie, erkenning,
opvang (nieuwe) medewerkers en studenten, …

4. Een veilige haven zijn:
Geborgenheid, veiligheid- oproepsysteem, …

5. Het onderhouden van relaties met de ruimere omgeving:
Ruim aanbod op de site, samenwerking met ziekenhuizen, scholen, serviceflats, …

6. Aandacht voor het levensverhaal:
Komen verwachtingen overeen met wat het woonzorgcentrum te bieden heeft, gewoontes en wensen, …

7. Christelijke rituelen en spirituele zorg rond het levenseinde:
Eucharistievieringen, ziekenzalving, geloofsovertuiging/levensbeschouwing,
palliatieve zorg, rouwzorg, …

8. Zorg op maat van de unieke mens:
Respect voor ieders eigenheid, beslissingsrecht zoveel als mogelijk respecteren,
overleg met familie, keuzemenu’s, …

Reacties zijn gesloten.